Mienie publiczne

Majątek Naszej Przychodni służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Przychodnia