W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Przychodni. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przychodni

Więcej o: Tryb załatwiania spraw

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Naszej Przychodni oraz związanych z działalnością Przychodni

Więcej o: Karty spraw