Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku kalendarzowego

Prezes Zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup/dostawa aparatu USG

Termin złożenia ofert: 30.10.2018 r. do godz. 11:00