W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Gminy Kleszczów informujemy, iż Przychodnia stopniowo będzie wznawiała pracę w zakresie rehabilitacji leczniczej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie udzielania świadczeń.

Biorąc pod uwagę obostrzenia epidemiologiczne związane z udzielaniem świadczeń podczas epidemii koronawirusa SARC-CoV-2 informujemy, iż w pierwszej kolejności świadczenia zostaną udzielone na rzecz Pacjentów, którzy odbyli już poradę/wizytę kwalifikacyjną u lekarza lub specjalisty fizjoterapii przed wprowadzeniem stanu epidemii, mają już ustalony indywidualny plan leczenia rehabilitacyjnego potwierdzony skierowaniem na rehabilitację.

O terminach wizyt pierwszorazowych u lekarza rehabilitacji lub specjalisty fizjoterapii, poinformujemy Pacjentów oddzielnym ogłoszeniem.

Zapisy na rehabilitację będą odbywały się indywidualnie i wyłącznie telefonicznie.
Dedykowany numer telefonu 575-405-875

Świadczenia, będą zawsze poprzedzane rozmową telefoniczną, podczas której zostanie wykonany wywiad epidemiologiczny i nastąpi wstępna kwalifikacja do świadczenia, w tym potwierdzona zostanie aktualność skierowania i zasadność świadczenia rehabilitacyjnego.

Przed wizytą w Przychodni Pacjent będzie poproszony o wypełnienie ankiety epidemiologicznej, staranną dezynfekcję rąk oraz zostanie zmierzona mu temperatura.
Przy wejściu do Przychodni (wejście główne) prosimy o naciśnięcie dzwonka dedykowanego REHABILITACJI, poczekanie na pracownika medycznego oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad udzielania świadczeń rehabilitacyjnych.

Bardzo prosimy o stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony, informowanie personelu o wszystkich okolicznościach mających znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego, a podczas wizyty wykonywanie poleceń personelu medycznego.

Prosimy zawsze przed przyjściem do Przychodni o kontakt  telefoniczny.

Prosimy, aby do Przychodni zgłaszał się tylko Pacjent, bez osób towarzyszących, chyba, że wymaga tego stan kliniczny i bezpieczeństwo Pacjenta.

Bardzo prosimy, aby Pacjenci zgłaszający się do Przychodni byli wyposażeni w czystą maseczkę ochronną.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu  575-405-875.