Od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy rejestrację na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób, powyżej 80 roku życia (urodzeni w 1941 roku i wcześniej).

Rozpoczęcie szczepień dla tej grupy pacjentów planowane jest od 25 stycznia 2021 roku.

W tygodniu na szczepienia otrzymujemy 30 dawek szczepionki, czyli tygodniowo może być zaszczepionych 30 osób.

Na szczepienie można zapisać się na kilka sposobów:

  1. Przez specjalną infolinię 989,
  2. Przez Internetowe Konto Pacjenta, dostępne na pacjent.gov.pl,
  3. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień (pełna lista na www.gov.pl/szczepimysie – łącze w pasku Szczepienia przeciw COVID-19),

W „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. w Kleszczowie przy ul. Osiedlowej 2 na szczepienia można zapisać się (telefonicznie lub osobiście) w rejestracji w dni pracy Przychodni w godzinach 8.00 – 18.00 pod nr telefonu:

(44) 731 30 80; (44) 731 30 15

Osoby, które:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez Gminę Kleszczów.

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez gminę mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 za pośrednictwem tel. (44) 731-66-41.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy osoba, która spełnia w/w kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień dzwoniła po wcześniejszym umówieniu się na szczepienie jednak nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem szczepienia.

Transport odbywać się będzie z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.