TELEPORADY/informacja dla pacjentów

W związku z wdrożeniem w Przychodni procedur i schematów postępowania dotyczących  zagrożenia epidemiologicznego – Koronawirus SARS-CoV-2, informujemy, iż każdy pacjent, również bez cech infekcji, zgłaszający chęć wizyty u lekarza najpierw może uzyskać TELEPORADĘ.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Przychodni przeprowadzi wstępną kwalifikację w kierunku zakażenia Koronawirusem SARS CoV-2.
Jeżeli będzie to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na konkretna godzinę do lekarza.

W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Pacjent zostanie skierowany bezpośrednio do podmiotu leczniczego wyznaczonego do udzielania świadczeń, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z Rejestracją Przychodni; tel.  44 731 30 80, 44 731 30 15 w godzinach 8.00-18.00

 

DANE KONTAKTOWE:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bełchatowie  tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18, fax 44 631 32 84

Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ -800-190-590 –  tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnych, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ( www.nfz-lodz.pl)