W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów kierownicy naszych podmiotów lub upoważniony przez kierownika lekarz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczników Praw powinien wprowadzić nowe zasady organizacji pracy podmiotów.

Ostatnie dni to radykalny wzrost ilości osób zakażonych  i narastające zagrożenie transmisji koronawirusa  SARS-Cov2 dlatego ZALECAMY rozważenie i podjęcie decyzji o zmianach organizacyjnych funkcjonowania podmiotów lecznictwa otwartego w taki sposób aby drzwi wejściowe były zamknięte a rejestracja odbywała się praktyczne jedynie poprzez kontakt telefoniczny lub inny za pomocą środków elektronicznych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie porady powinny być udzielane w trybie teleporady i dopiero jeżeli z takiej porady wynikać będzie konieczność osobistego zbadania pacjenta to umawiana powinna być porada osobista.

Aktualnie każdy wchodzący do poradni pacjent to potencjalne źródło zakażenia. Mamy już przypadki pacjentów chodzących po placówkach medycznych i zarażających innych. Taki pacjent pojawiający się w poradni to potem konieczność kwarantanny personelu do 14 dni, zamknięcie czasowe poradni na czas dezynfekcji oraz oczywiście zakażeni inni pacjenci czekający na poradę. Mamy za mało personelu, żeby można było sobie na to pozwolić.

Jeżeli nie ograniczymy ilości osób przebywających w poradniach to nie ograniczymy możliwości transmisji wirusa na chore osoby o większym ryzyku czego skutkiem byłoby zwielokrotnienie ilości osób chorych i zarażających inne osoby.

Niestety obserwujemy nadal dość dużą grupę pacjentów, którzy pomimo szerokiej kampanii edukacyjnej, wciąż zgłaszają się osobiście choć nie maja żadnych ograniczeń w kontakcie np. telefonicznym. Mamy również sygnały, że nie wszystkie podmioty i nie wszyscy lekarze i pielęgniarki podjęli działania zgodne z wytycznymi. Pamiętajmy, że każdy bliski kontakt  z osobą zakażoną będzie oznaczał kwarantannę personelu przez co niemożliwe będzie realizowani umowy. Dlatego musimy działać wspólnie i radykalnie.

W związku z powyższym zalecamy zamknięcie drzwi wejściowych do poradni i wywieszenie widocznej z zewnątrz informacji wyjaśniającej, że wejście możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach a rejestrować się prosimy telefonicznie wraz z podaniem numeru telefonu do rejestracji.

Jednocześnie przez cały czas pracy poradni personel powinien zwracać uwagę na okolice wejściową aby służyć pomocą w kontakcie pacjentom w nagłych potrzebach lub z trudnościami komunikacyjnymi.

Takie działania pozwolą chronić przed zachorowaniem i ryzykiem powikłań u pacjentów oraz u personelu. Fizyczne oddzielenie się od zakażonych i potencjalnie zakażonych pozwoli również ograniczyć zużycie deficytowych środków ochrony indywidualnej. Należy podjąć decyzję w trybie pilnym, gdyż ilość kolejnych zakażonych osób w Polsce rośnie w takim tempie, które zmusza środowisko medyczne do działań radykalnych i błyskawicznych aby powstrzymać zakażanie się pacjentów w okresie ogłoszonej przez WHO pandemii.

W związku z koniecznością rozszerzenia dostępności do teleporad część z nas może potrzebować inwestycji w infrastrukturę, nowe telefony, nowe linie, wykorzystanie centrali wirtualnych, sprzęt do teleporad – złożyliśmy wniosek do MZ i NFZ aby te wydatki mogły być dofinansowane. Na tej podstawie NFZ wydał zarządzenie które rozszerza zakres dofinansowania. Na dzisiaj pula środków i limity pozostały bez zmian ale jeżeli budżet NFZ nie zostanie zrujnowany przez pandemię koronawirusa to zostanie zwiększona ilość środków. Podmioty mogą składać wnioski kilka razy w ciągu roku, z tym że łączna kwota dofinansowania nie może przekraczać limitów (zakupy do 8000,00 zł na miejsce udzielania świadczeń).

Zarząd
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Porozumienie Zielonogórskie”