Struktura organizacyjna

  informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Przychodni

  O Nas

  „Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Numer KRS: 0000653931

  Dane Wspólników – Gmina Kleszczów

  Numer księgi rejestrowej – rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – W-10 000000190358 - www.rpwdl.csioz.gov.pl

  Rodzaj udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  • Metryczka BIP:
   • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych, Dnia: 20-11-2017 14:10

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80