Wybór biegłego rewidenta (2017-12-19)

  Rada Nadzorcza Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

  ogłasza postępowanie na:

  Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017

  Termin złożenia ofert: 28.12.2017 r. do godz. 11:00

  Miejsce złożenia ofert: Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 3

  Informacje uzupełniające

  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej (skan oferty) przy użyciu poczty elektronicznej.

  Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie oraz na stronie internetowej saluskleszczow.pl w dniu 20.12.2017r.

  Załączniki

  • Metryczka BIP:
   • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych, Dnia: 20-12-2017 14:29

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80