Statut i regulaminy

Statut oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przychodni

Wybór biegłego rewidenta (2017-12-19)

Rada Nadzorcza Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017

Termin złożenia ofert: 28.12.2017 r. do godz. 11:00

Miejsce złożenia ofert: Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 3

Informacje uzupełniające

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej (skan oferty) przy użyciu poczty elektronicznej.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie oraz na stronie internetowej saluskleszczow.pl w dniu 20.12.2017r.

Załączniki

  pdf Regulamin wyboru biegłego rewidenta (371 KB)

  pdf Uchwała w sprawie Regulaminu (185 KB)

  • Metryczka BIP:
    • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych, Dnia: 20-12-17 14:29

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80