Programy polityki zdrowotnej realizowane przez „Kleszczowską Przychodnię Salus” sp. z o.o. w ramach umowy z Gminą Kleszczów

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RAKA SZYJKI MACICY

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o. o. realizuje Program profilaktyki chorób nowotworowych na podstawie umowy z Gminą Kleszczów. Okres realizacji Programu:
2019r. - 2022r.

Cel programu:

Zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania cytologiczne wykrywające wczesne, nieprawidłowe zmiany w komórkach macierzystych oraz wykrycie DNA HPV

Adresaci programu:

Mieszkanki Gminy Kleszczów w wieku od 18. do 60 roku życia.

Schemat programu:

Wizyta związana z badaniem cytologicznym poprzedzona zostanie konsultacją lekarską (specjalisty ginekologa). Ponadto w trakcie konsultacji lekarskiej każda pacjentka zostanie poinformowana o zagrożeniach związanych z rakiem szyjki macicy.

Program realizowany jest w trybie ciągłym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 44 731 30 80.


PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW PIERSI

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o. o realizuje Program profilaktyki chorób nowotworowych na podstawie umowy z Gminą Kleszczów. Okres realizacji Programu:
2019r. - 2022r.

Cel programu:

Zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne – mammgorafię oraz wykonujących samokontrolę piersi.

Adresaci programu:

Mieszkanki Gminy Kleszczów w wieku 20. do 60 roku życia.

Schemat programu:

W ramach programu pacjentki będą mogły skorzystać z wizyty lekarskiej, badania mammograficznego, a w uzasadnionych przypadkach również badania USG piersi.

Program realizowany jest w trybie ciągłym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 44 731 30 80.


SZCZEPIENIE PRZECIW HPV

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o. o realizuje szczepienia przeciw HPV na podstawie umowy z Gminą Kleszczów. Okres realizacji Programu: 2019r. - 2022r.

Co to jest wirus HPV:

Wirusy brodawczaka ludzkiego HPV (ang. Human Papillomavirus) to liczna rodzina (poznano około 100 typów) wirusów DNA powszechnie występujących w populacji, u osób obu płci.

Ochronne szczepienie przeciw HPV jest skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez wysokoonkogenne typy wirusa. Szczepienia przeciwko HPV są ważne, ponieważ mogą zapobiec rakowi szyjki macicy. Średnio od zakażenia HPV do rozwinięcia raka szyjki macicy mija około 13 lat.

Adresaci programu:

Mieszkańcy Gminy Kleszczów - dziewczynki i chłopcy w wieki 11 lat.

Schemat podania szczepionki HPV:

1 dawka – dzień pierwszy; 2 dawka – 2 miesiące po pierwszej dawce; 3 dawka – 6 miesięcy po pierwszej dawce. Wszystkie trzy dawki należy podać w ciągu roku. Jeżeli istnieje konieczność zmodyfikowania schematu podania o zmianie decyduje lekarz w oparciu o wskazania i zalecenia producenta szczepionki.

Program realizowany jest w trybie ciągłym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 44 731 30 80.

  pdf Kwalifikacja do szczepień ochronnych (141 KB)

SZCZEPIENIA OCHRONNE

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o. o realizuje Program szczepień ochronnych na podstawie umowy z Gminą Kleszczów. Okres realizacji Programu:
2019r. - 2022r.

Cel programu:

W ramach programu realizujemy następujące szczepienia:

 • Szczepienia przeciw meningokokom – szczepienia dla całej populacji mieszkańców Gminy Kleszczów;
 • Szczepienia przeciw rotawirusom – szczepienia dla dzieci od 6. do 24 tygodnia życia;
 • Szczepienia wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Heamophilus influenzea typu B – szczepienia dla dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień.

Program realizowany jest w trybie ciągłym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 44 731 30 80.


SZCZEPIENIE PRZECIW PNEUMOKOKOM

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o. o realizuje szczepienia przeciw pneumokokom na podstawie umowy z Gminą Kleszczów, która finansuje szczepionkę. Okres realizacji Programu: 2019r. - 2022r.

Co to są pneumokoki:

Pneumokoki to bakterie Streptococcus pneumoniae znane również jako dwoinki zapalenia płuc. Najczęściej osiedlają się w gardle lub nosie. Zapalenie płuc, zapalenie ucha, zapalenie opon mózgowych, a do tego sepsa – to choroby, które mogą wywołać pneumokoki, czyli bakterie stanowiące nawet zagrożenie dla życia. Kogo atakują pneumokoki? Najczęściej niemowlęta i małe dzieci, ale również dorosłych.

Adresaci programu:

Mieszkańcy Gminy Kleszczów – dzieci w wieku od ukończenia 2 miesiąca życia do 5 roku życia.

Program realizowany jest w trybie ciągłym. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 44 731 30 80.


BADANIA PRENATALNE

W ramach programu konieczne jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.

Adresaci programu:

 Program skierowany jest do kobiet w ciąży. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek: od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat),
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W ramach programu wykonywane jest nieinwazyjne badania diagnostyczne (badania genetyczne USG płodu (11/13 tydzień oraz 18/23 tydzień), badania biochemiczne - oznaczenia w surowicy krwi). W następnej kolejności podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego postępowania – w razie wskazań medycznych ciężarne kierowane są na badania inwazyjne  (pobranie materiału do badań genetycznych w  drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG).

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez „Kleszczowską Przychodnię Salus” sp. z o.o. w ramach umowy z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Program realizowany jest przez lekarza POZ.

Adresaci programu:

Program jest skierowany do osób kończących w danym roku kalendarzowym 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Lekarz POZ na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

 • ponownego badania za 5 lat,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem
 • skierowania na leczenie do specjalisty.

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80