Ogłoszenia

Świadczenia medyczne

Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie Lekarz Specjalista PEDIATRA

Złożenie ofert: 20.12.2021 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 21.12.2021 r. o godz. 10:00
 

Szacowana wartość zamówienia w okresie 01.01.2022-31.12.2022 wynosi 206 000,00 zł brutto

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej saluskleszczow.pl od dnia 14.12.2021r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 731 30 80

Miejsce złożenia ofert:

Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, parter, pokój nr 10 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, parter, pokój nr 8

Informacje uzupełniające

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w terminie do 22 grudnia 2021 roku

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie na podstawie art. 26 ust. 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 z późn. zmn.) oraz Regulaminu ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Załączniki:

  pdf OGŁOSZENIE pediatria POZ (186 KB)
  pdf SWKO pediatria POZ (346 KB)
  document Projekt umowy PEDIATRIA POZ (79 KB)
  document Formularz pediatra POZ (57 KB)
  document Oświadczenie oferenta PEDIATRIA POZ (14 KB)

  pdf Wybór wykonawcy PEDIATRIA POZ (149 KB)

  • Metryczka BIP:
    • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Radca prawny, Dnia: 14-12-21 16:35

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80