Aktualności

Bieżące komunikaty, aktualności z życia Przychodni, informacje dotyczące COVID-19

Drogi Pacjencie!

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Kleszczów jest posiadanie w dniu udzielenia porady zameldowania na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub na pobyt czasowy (potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowską Przychodnię Salus” Sp. z o.o. do pobrania od Pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.

Ponadto na świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej wymagane jest bezwzględnie skierowanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

Decyzją Rady Gminy Kleszczów w sierpniu 2022 r. „Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o w Kleszczowie otrzymała dotację w wysokości 200.000,00 zł na zakup środka transportu wraz z jego adaptacją do potrzeb medycznych oraz sprzętu medycznego z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

23 listopada 2022
(środa)
w godz. 11:30 - 13:00

Parking przy
Przychodni SALUS
Kleszczów, ul. Osiedlowa 2

OBOWIĄZUJĄ zapisy pod numerem 690 070 902

Oferujemy Państwu:

  1. Badanie pod kątem ostrości wzroku
  2. Możliwość kupna okularów po atrakcyjnych cenach
  3. Profesjonalny dobór szkieł i opraw okularowych
  4. Etui do okularów GRATIS

Dzieci powyżej 15 roku życia

TO-OPTYKA salon optyczny Karczew ul. Widok 4

Szanowni Pacjenci,
Miło nam poinformować, że do zespołu „Kleszczowskiej Przychodni Salus” sp. z o.o. w Kleszczowie dołączył nowy lekarz - lek. med. Kamil Krawiec specjalista urolog, FEBU, specjalista medycyny ratunkowej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł specjalisty w dziedzinie urologii uzyskał w 2017r.

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80