Poradnie specjalistyczne

  „Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. przypomina o zasadach udzielania bezpłatnych  świadczeń w poradniach specjalistycznych

  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kleszczów a „Kleszczowską Przychodnią Salus” Sp. z o.o. w Kleszczowie osobami uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych są osoby, które są wpisane do Rejestru mieszkańców.

  Uprawnionymi do świadczeń (…) są mieszkańcy Gminy Kleszczów. Potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. 2021, poz. 510 ze zm.) o zameldowaniu na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy.

  W związku z powyższym potwierdzeniem prawa do świadczeń może być:

  1. aktualne zaświadczenie wydane przez Gminę Kleszczów potwierdzające wpis mieszkańca/pacjenta do Rejestru mieszkańców;

  Potwierdzenie przez pacjenta prawa do świadczeń powinno odbyć się w dniu umawiania terminu wizyty, najpóźniej w dniu wizyty u lekarza, ale zawsze przed odbyciem porady.

  Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowską Przychodnię Salus" sp. z o.o. do odmowy udzielenia porady lekarskiej lub pobrania od pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.


  W ramach Kleszczowskiej Przychodni Salus funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne

  • Poradnia urologiczna
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci i dorosłych
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
  • Poradnia chirurgii ogólnej
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Poradnia endokrynologiczna
  • Poradnia pediatryczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci i dorosłych

  Celem zapewnienia kompleksowej opieki medycznej świadczenia udzielane są również w ramach:

  • Pracownia USG
  • Punkt pobrań materiału do badań
  • Pracownia EKG i holtera
  • Rehabilitacji leczniczej

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80