Rozszerzamy działalność o rehabilitację i fizjoterapię

Informujemy, iż od listopada 2017 roku rozszerzamy prowadzoną działalność leczniczą.

Na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Przychodnię z Gminą Kleszczów pracę rozpoczyna poradnia rehabilitacyjna oraz gabinet fizjoterapii (w tym w warunkach domowych).

W poradni rehabilitacyjnej świadczeń udzielać będzie dr n. med. Agnieszka Dobrowolska, lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej; od 20 lat zajmująca się diagnostyką i leczeniem:

  1. schorzeń narządu ruchu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów obwodowych,
  2. ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa;
  3. schorzeń układu nerwowego: stwardnienia rozsianego, uszkodzeń nerwów obwodowych, deficytów neurologicznych po udarze mózgu;
  4. wad postawy u dzieci i młodzieży.

W ramach udzielanych porad Pani Doktor będzie prowadziła proces diagnostyczno-leczniczy, w tym ma prawo do wystawiana skierowań na specjalistyczne badania, takie jak tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny.

Najbliższy harmonogram pracy poradni rehabilitacyjnej:

  1. 24 listopada 2017 rok; od godziny 15.00;
  2. 8 grudnia 2017 rok; od godziny 15.00.

W ramach gabinetu fizjoterapii współpracę z Przychodnią rozpoczynają:

Pan mgr Michał Kaczmarek będzie udzielał świadczeń w warunkach ambulatoryjnych w Przychodni oraz w domu pacjenta. Przede wszystkim zajmie się najmłodszymi pacjentami, dziećmi od okresu noworodkowego, przez niemowlęcy, poniemowlęcy i przedszkolny (0-3 lata), w tym w ramach wizyt patronażowych. Rehabilitacja dzieci obywać się według metod neurofizjologicznych (Vojty i Bobath PNF). Terapią powinny być objęte dzieci przede wszystkim: przedwcześnie urodzone, z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji ruchowej, zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego czy asymetrią ułożeniową.

W związku z tym, iż świadczenia będą udzielane również w trybie wizyt domowych harmonogram pracy Pana Michała Kaczmarka na bieżąco będzie dostosowywany do potrzeb naszych pacjentów.

Do obowiązków Pana Marcina Szczepanika będzie należała przede wszystkim konsultacja i diagnoza pacjenta z problemami układu ruchu (dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, schorzenia stawów obwodowych). Jako specjalista w zakresie fizjoterapii będzie prowadził indywidulaną terapię z pacjentem.

Informacje w zakresie szczegółowego harmonogramem pracy można uzyskać w Rejestracji Przychodni.

Kategoria: Aktualności
Odsłon: 599