Świadczenia medyczne

  2018

  Uzyskanie recepty na kontynuację leczenia

  Celem zapewnienia należytej organizacji pracy Przychodni oraz respektowaniu praw naszych pacjentów przypominamy, iż pacjent przewlekle chory ma prawo do uzyskania recepty na kontynuację leczenia.
  Pacjent może otrzymać receptę bez wizyty u lekarza, a lekarz może wystawić receptę bez osobistego zbadania pacjenta w ramach tzw. porady recepturowej. Lekarz może wystawić jednak taką receptę tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do kontynuacji leczenia i tylko wtedy jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

  W związku z tym prosimy, aby pacjenci co najmniej 7 dni przed zużyciem zaordynowanych leku/ów (7 dni przed zakończeniem opakowania), zgłosił ten fakt do Rejestracji Przychodni.
  W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL),
  2. nazwę leku, który się kończy i na który powinna zostać wystawiona recepta,
  3. dawkę leku,
  4. zasady przyjmowania leku.

  Informacja ta zostanie przekazana przez personel pielęgniarski do lekarza POZ. Lekarz w przypadku braku wątpliwości medycznych wystawi receptę na lek/i, którą to pacjent w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł odebrać z Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz zaprosi pacjenta na wizytę, w czasie gwarantującym zapewnienie ciągłości leczenia.

  Wdrożenie opisanej zasady pozwoli na zapewnienie naszym pacjentom sprawnej obsługi i ciągłości leczenia.

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80