Zamówienia publiczne

  Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty, realizujące zadania publiczne, obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

  Prezes Zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Zakup/dostawa aparatu USG

  Termin złożenia ofert: 30.10.2018 r. do godz. 11:00

  • Metryczka BIP:
   • Wytworzony przez: Witold Sradomski, Stanowisko: Dz. Administracyjno-Techniczny, Dnia: 22-10-2018 13:53

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80