Ogłoszenia

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Przychodni w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów czy wynik postępowania)

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku kalendarzowego

Więcej o: Zamówienia publiczne

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności Naszej Przychodni

Więcej o: Komunikaty

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Przychodni

Więcej o: Nabór pracowników