Rada Nadzorcza Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. za rok sprawozdawczy