BIP

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Przychodni: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Przychodni

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Przychodni

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Przychodni, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych

Więcej o: Organizacja

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Przychodni - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Przychodni oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przychodnia

Więcej o: Finanse i mienie

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających

Więcej o: Audyty i kontrole

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Przychodnię rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Więcej o: Rejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Przychodni. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP

Więcej o: O BIP