W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Przychodni: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Przychodni

„Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000653931

Dane Wspólników – Gmina Kleszczów

Numer księgi rejestrowej – rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – W-10 000000190358 - www.rpwdl.csioz.gov.pl

Rodzaj udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne