Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS w zakresie
Ginekologia i Położnictwo

Termin złożenia ofert: 23.12.2020 r. do godz. 15:00

Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS w zakresie
Ginekologia i Położnictwo

Termin złożenia ofert: 20.12.2018 r. do godz. 10:00

Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie
Lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Termin złożenia ofert: 28.11.2018 r. do godz. 10:00

Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w zakresie
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Termin złożenia ofert: 28.11.2018 r. do godz. 10:00

Kierownik Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS w zakresie
Ginekologia i Położnictwo

Termin złożenia ofert: 06.07.2018 r. do godz. 11:00