W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Przychodni oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przychodnia

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Naszej Przychodni oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Przychodni, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Naszej Przychodni służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Przychodnia

Więcej o: Mienie publiczne