ZAKŁAD LECZNICZY
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
uczestniczy w Projekcie realizowanym przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pn.:

"WSPARCIE PODMIOTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WDRAŻANIA STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI"

w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących Podstawową Opiekę Zdrowotną

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 8 092 017,78 zł

Akredytacja - wersja graficzna