Diagnostyka obrazowa

i laboratoryjna

Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna w Przychodni Salus

W „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. badania obrazowe i laboratoryjne są wykonywane na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej) lub lekarza specjalisty. 

Dla pacjentów ubezpieczonych i kierowanych przez lekarzy POZ badania w ramach umowy z NFZ są bezpłatne (po podpisaniu stosownych umów pomiędzy podmiotami). Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna wykonywana jest również bezpłatnie dla mieszkańców gminy Kleszczów na postawie umowy zawartej pomiędzy Przychodnią a Gminą Kleszczów.

Istnieje także możliwość skorzystania z odpłatnych badań. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu  44 731 30 80.

W zakresie diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej wymagane jest bezwzględnie skierowanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie musi zawierać następujące informacje:

 • Numer identyfikujący skierowanie;
 • Data wystawienia;
 • Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie;
 • Oznaczenie pacjenta (imię nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • Oznaczenie rodzaju badania, konsultacji lub leczenia;
 • Rozpoznanie;
 • Inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia;
 • Oznaczenie osoby kierującej lub podpis;

W przypadku świadczeń wykonywanych komercyjnie bezwzględne skierowanie wymagane jest w przypadku badań RTG oraz wskazane w przypadku badań USG


W „Kleszczowskiej Przychodni Salus” wykonujemy między innymi:

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

BADANIA RADIOLOGICZNE / RTG

 • Zdjęcie klatki piersiowej u dorosłych i dzieci
 • Zdjęcie czaszki i twarzoczaszki
 • Zdjęcie siodełka tureckiego
 • Zdjęcie mostka
 • Zdjęcie zatok
 • Zdjęcie żuchwy
 • Zdjęcie kości nosowej
 • Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zdjęcie kręgosłupa w całości lub odcinek
 • Zdjęcie stawów m.in. barkowego, łokciowego
 • Zdjęcie kości kończyn górnych, dłoni, palców
 • Zdjęcie miednicy
 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Zdjęcie stawów biodrowych, krzyżowo-biodrowych
 • Zdjęcie kości ogonowej
 • Zdjęcie kości kończyn dolnych, stóp
 • Zdjęcie stawu kolanowego, rzepki
 • Zdjęcie stawu skokowego

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE / USG

 • Jama brzuszna
 • Tarczyca
 • Sutki
 • Tkanki miękkie
 • Gruczoł krokowy (prostata) przez powłoki brzuszne
 • Węzły chłonne
 • Szyja
 • Ślinianki
 • Układ moczowy
 • Jądra i powrózków nasiennych
 • Kanały pachwinowe

BADANIA NACZYNIOWE/ USG

 • Echo serca
 • Tętnice szyjne i kręgowe
 • Aorta i tętnice biodrowe
 • Tętnice nerkowe
 • Tętnice podobojczykowe
 • Tętnice jąder
 • Żyły kończyn górnych
 • Żyły kończyn dolnych
 • Tętnice kończyn górnych
 • Tętnice kończyn dolnych
 • Układu mięśniowo-szkieletowego (USG)

BADANIA KOSTNE/ USG

 • Staw kolanowy, skokowy, barkowy, łokciowy
 • Mięśnie
 • Ścięgno piętowe Achillesa
 • Cieśń nadgarstka

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badania laboratoryjne pobierane są  w Punkcie Pobrań w godzinach 8.00 -11.00.

Do punktu pobrań należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 44 731 30 80

Badania Laboratoryjne wykonywane są przez Diagnostyka sp. z o.o.

Zaleca się pobieranie krwi rano, na czczo, najlepiej po około 12-godzinnym nieprzyjmowaniu pokarmów.

Dzień przed badaniem unikaj spożywania alkoholu.

Dzień przed badaniem unikaj wysiłku fizycznego.

POZOSTAŁE BADANIA SPECJALISTYCZNE

 • USG ginekologiczne
 • Badanie cytologiczne
 • Spirometria
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • EKG