Zasady funkcjonowania Poradni POZ

Lekarze


lek. Dawid Bednarski
lekarz w trakcie specjalizacji

lek. Arkadiusz Berliński
lekarz w trakcie specjalizacji

lek. med. Jacek Chrostowski
lekarz medycyny rodzinnej

dr n. med. Elżbieta Dółka
pediatra POZ

lek. med. Tomasz Komar
choroby wewnętrzne POZ

lek. Kamil Wieczorek
lekarz medycyny rodzinnej

Pielęgniarki


Zofia Dąbrówka

Halina Gurazda

Dominika Jeziak

Beata Podawca-Kordowska

Małgorzata Stępień

Wioletta Wojewoda

Położne


Ewa Biniek

Joanna Wojtasik

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni, teleporady), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Do zadań Podstawowej Opieki Zdrowotnej należą w szczególności:

  • Świadczenia lekarza POZ
  • Świadczenia pielęgniarki POZ
  • Świadczenia położnej POZ
  • Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania

Do lekarza pierwszego kontaktu (POZ) - wymagane jest złożenie deklaracji wyboru (osobiście) oraz aktywne ubezpieczenie społeczne.

"Kleszczowska Przychodnia Salus" Sp. z o.o. udziela teleporad w ramach POZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz. U.  z 2022, poz. 1194)

Zapisy do lekarzy POZ odbywają się na miejscu w Rejestracji, telefonicznie (pod nr 44 731 30 80) oraz przez Internet.

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. czynna jest od godziny 8.00 do 18.00

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80