Biuletyn Informacji Publicznej

  Ogólne informacje o Przychodni: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania
  Odnośniki do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przychodni
  Informacje o strukturze organizacyjnej Przychodni, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych

  Informacje o zamierzeniach Przychodni: strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji

  Plany finansowe Przychodni oraz sprawozdania z ich realizacji, informacje o konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przychodnia
  Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających
  Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

  W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Przychodni. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy

  Ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80