Podstawowe informacje

Ogólne informacje o Przychodni: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania

„Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000653931

Dane Wspólników – Gmina Kleszczów

Numer księgi rejestrowej – rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – W-10 000000190358 - www.rpwdl.csioz.gov.pl

Rodzaj udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  • Metryczka BIP:
    • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych, Dnia: 20-11-17 15:10

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80