Władze i ich kompetencje

Skład, zadania i kompetencje organów władzy w Przychodni oraz podejmowane przez nie uchwały i zarządzenia