Statut i regulaminy

Statut oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przychodni

Rada Nadzorcza Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie na:

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2017

Termin złożenia ofert: 28.12.2017 r. do godz. 11:00

  • Metryczka BIP:
    • Wytworzony przez: Marta Skórzak, Stanowisko: Pełnomocnik ds. Organizacyjno-Prawnych, Dnia: 20-12-17 15:29