Oświadczenia majątkowe

oświadczenia majątkowe kadry Przychodni zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń