Aktualności

Bieżące komunikaty, aktualności z życia Przychodni, informacje dotyczące COVID-19

Kiedy zgłosić się do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), jak skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej, a kiedy konieczna jest wizyta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)?

Wszystkie te wątpliwości rozwiewa Rzecznik Praw Pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym na stronie www.gov.pl
Kiedy zgłosić się do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), jak skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej, a kiedy konieczna jest wizyta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)? - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. przypomina, iż po godzinie 18.00 oraz w dni wolne od pracy, a więc gdy POZ nie działa, możesz otrzymać pomoc:

Wprowadzenie w Polsce bezpłatnego programu szczepień przeciw HPV dla dzieci, to niezwykle ważny krok w prewencji nowotworów. Szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV (ludzki wirus brodawczaka) są bezpłatne dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. 

Drogi Pacjencie!

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Kleszczów jest posiadanie w dniu udzielenia porady zameldowania na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub na pobyt czasowy (potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowską Przychodnię Salus” Sp. z o.o. do pobrania od Pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.

Ponadto na świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej wymagane jest bezwzględnie skierowanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80