Aktualności

Bieżące komunikaty, aktualności z życia Przychodni, informacje dotyczące COVID-19

Nowy sprzęt i aparatura medyczna w Przychodni Salus

Decyzją Rady Gminy Kleszczów w sierpniu 2022 r. „Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o w Kleszczowie otrzymała dotację w wysokości 200.000,00 zł na zakup środka transportu wraz z jego adaptacją do potrzeb medycznych oraz sprzętu medycznego z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzięki tej dotacji do Przychodni Salus trafił nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna oraz  samochód specjalny – przystosowany dla potrzeb kadry medycznej udzielających usług medycznych w domach pacjentów. Całkowity koszt wydatków inwestycyjnych wyniósł 206.207,67 zł. Kwotę tą pokryto ze środków z dotacji oraz środków własnych.

W nowy sprzęt, zakupiony dzięki wsparciu Gminy Kleszczów wyposażone zostały między innymi: Gabinet zabiegowy (aparaty EKG, rejestratory Holter), Pracownia RTG (monitory medyczne opisowe), Zakład Rehabilitacji (rotor stacjonarny i aparat do elektroterapii wraz terapią podciśnieniową). Ponadto Przychodnia zabezpieczona została w dodatkowe lampy bakteriobójcze, które umożliwią oczyszczanie powietrza z bakterii i wirusów. 

Ważnym zakupem jest również samochód, który umożliwi szybkie dotarcie personelu medycznego naszej Przychodni do najbardziej potrzebujących Pacjentów. Samochód wyposażony jest w specjalną zabudowę medyczną, która umożliwia transport niezbędnych materiałów medycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwo epidemiczne dzięki wydzieleniu miejsc na odpady medyczne (skażone) i niebezpieczne.

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80