Profilaktyka

Pełen zakres działań związanych z profilaktyką zdrowotną i programami profilaktycznymi
Zapobiegaj i działaj z głową
Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi
Projekt realizowany w ramach PO WER na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uprzejmie informujemy, iż Kleszczowska Przychodnia Salus bierze udział w programie profilaktycznym „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ - Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi - NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki” mającym na celu wykrycie chorób nowotworowych regionu głowy i szyi na wczesnym etapie zaawansowania. Program ten realizowany jest na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Kleszczowską Przychodnię Salus Sp. z o.o. z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, Tomaszów Mazowiecki

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZÓW
Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy

Kleszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie informuje, iż na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2018 realizowany będzie program gminnej polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów w zakresie: Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy.

Świadczenia udzielane w ramach realizacji programu na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów finansowane są przez Gminę Kleszczów.

Strona 3 z 3