Szczepienia ochronne

Gminny program szczepień ochronnych

Kleszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie informuje, iż na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2018 kontynuowany będzie program gminnej polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych:

  • szczepienie przeciw pneumokokom (dotyczy dzieci od 2. do 5. roku życia),
  • szczepienie przeciw meningokokom (dotyczy całej populacji mieszkańców),
  • szczepienie przeciw rotawirusom (dotyczy dzieci od 6. do 24. tygodnia życia),
  • szczepienie wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b (dotyczy dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień),
  • szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Świadczenia udzielane w ramach realizacji programu na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów finansowane są przez Gminę Kleszczów.

Każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone świadomą pisemną zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza. Wzory zgód pobierane od pacjentów lub ich opiekunów i przedstawicieli w załączeniu.

pdf Zgoda na wykonanie szczepienia przeciw pneumokokom (421 KB)

pdf Zgoda na wykonanie szczepienia przeciw meningokokom (262 KB)

pdf Zgoda na wykonanie szczepienia przeciw rotawirusom (220 KB)

pdf Zgoda na wykonanie szczepienia wysoce skojarzoną szczepionką "5 w 1" (295 KB)

pdf Zgoda na wykonanie szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (253 KB)

Terminy szczepień uzgadniane są indywidualnie w Rejestracji Przychodni w godzinach od 8.00 do 18.00, lub pod numerem telefonu 44 731 30 80, 44 731 30 15.
W przypadku szczepień dla dzieci przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka decyduje o zaszczepieniu przy okazji szczepień obowiązkowych.

Warunkiem przystąpienia do programu i uzyskanie nieodpłatnego świadczenia jest posiadanie statusu mieszkańca Gminy Kleszczów.

Zachęcamy również pacjentów korzystających ze świadczeń udzielanych w ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów w zakresie szczepień ochronnych do wypełnienia anonimowej ankiety. Ankieta dostępna jest w Przychodni w Rejestracji. Dodatkowo w załączeniu plik do pobrania, wydrukowania i wypełnienia ankiety w domu.

pdf Ankieta - szczepienia (454 KB)

Ankiety po wypełnieniu należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu głównym do Przychodni (naprzeciwko Rejestracji).

Zapraszamy